Web
Analytics

online-jobs

Mūsdienu bizness pastāvīgi meklē jaunus resursus savu procesu optimizācijai un efektivitātes paaugstināšanai. Šajā kontekstā īpašu uzmanību, jāpievērš personālam, vai precīzāk tā attīstības iespējām. Cilvēks kļūst par pašu galveno uzvaras kritēriju konkurentu cīņā.

Ņemot vērā ekonomikas globalizāciju, uzņēmumiem ir arvien sarežģītāk konkurēt tehnoloģiju un finanšu jomā – šie resursi kļūst arvien pieejamāki, bet rezultātā – vienādi.  Galvenā iespēja, lai iegūtu konkurences pārākumu, ir jūsu personāls, viņu kvalifikācija un attieksme pret darbu.

Jāatzīmē, ka lokālo izglītības tirgus apstākļos pakāpeniski notiek piedāvāto mācību programmu «kopēšana» vai standartizācija. Citiem vārdiem sakot, dažādās treniņu aģentūrās mēs arvien biežāk sastopamies ar standarta programmām un līdzīgu pasniegšanas stilu. Tādejādi dažādos uzņēmumos rada personāla kvalifikācijas līmeņa unifikāciju, kas šīs programmas patērē.

Aktuāla izeja no šīs totālās līdzības situācijas koncepcija – talantu vadība. Šīs koncepcijas ietvaros, kad konkrētu prasmju efektīva realizācija vai komplekss darbs ir atkarīgs ne tikai no zināšanām, kas ir darbiniekam, bet arī no viņa spējām un attieksmes. Ja jānosauc, šī pārākuma kompleksu ar tādu terminu kā TALANTS, tad nonāksim pie idejas, ka katram darbiniekam ir talanti, kurus var attīstīt un izmantot.  Šajā gadījumā, koncepcija Talantu vadība ( talent management ) būs pastāvīga personāla talantu atklāšana un to pielietošana labākajā veidā uzņēmuma izaugsmei.

Talantu vadība var tikt realizēta dažādu līmeņu un lieluma programmās. Vairākos uzņēmumos talantu vadība var aprobežoties tikai ar vadības kadriem, citos uzņēmumos šīs programmas var tikt izplatītas visam personālam. Katrā gadījumā tas drīzāk ir jautājums par korporatīvās kultūras projektēšanu.  Šajā situācijā normatīvu nav.

Talantu vadības ideja nozīmē darbinieka mērķtiecīga attīstība, meklējot iespēju atklāt viņa potenciālu.  Talantu vadība  – ir veids, kā savam personālam padarīt darbu interesantāku.