Web
Analytics

people

Ir jāsaprot, ka «radoša personība» un «radoša profesija» — ir dažādi jēdzieni. Radošas profesijas ir dažādās darbības jomās. «Radošas personības » — ne vienmēr ir radošo profesiju pārstāvji, galvenais — viņi jebkurā vietā radoši attiecas pret savu darbu. Kā likums, šie cilvēki nespēj paskaidrot, ko tieši viņi dara «ne tā», kā pārējie. Piemēram, pie vienas medmāsas pacienti iet nelabprāt, bet pie otras ir rinda (runā, ka viņai ir «viegla »roka) — kaut abas spricē pēc vienas metodikas … Darbiniekiem, kam ir radoša pieeja, ir spēja nestandarti domāt, intuitīvi atrast optimālo risinājumu — tie arī ir patiesi talanti. Tieši viņu r «radošo uzliesmojumu» rezultāti (inovācijas, kvalitatīvs serviss, emocionāla attieksme pret klientiem un tml. Ļauj uzņēmumam izcelties starp konkurentiem, iekarot klientus — izveidot zīmolu, bet tas nozīmē, kļūt par tirgus līderi. Nokopēt to nevar, tāpēc talantīgu cilvēku piesaiste un noturēšana ļauj uzņēmumam saglabāt un pārspēt savus konkurentus. Pagājušā gadsimta beigās talantus vairs neuzskatīja par «Dieva dāvanu», vēl vairāk, tos «tos ieskaitīja bilancē» kā «nemateriālos aktīvus» — kopā ar unikālām tehnoloģijām/produktiem/ servisiem un cenu stratēģijām. Līdz ar to radās nepieciešamība piesaistīt, attīstīt un noturēt korporatīvos talantus, kā arī noformēt jaunu virzību menedžmentā.

Uzņēmuma, virzošais spēks ir radošums, kam pastāvīgi jābūt gatavai pārmaiņām. Agrāk vai vēļāk tirgus tiek piesātināts, nozares iespējas iztukšojas, un darbība apsīkst … jo jāatrod jaunas biznesa idejas, būtu jauns pārrāvums jaunās nozarēs, iespējams,ka nepieciešamas pavisam citas spējas.

Radošums pats par sevi jau ir balva. Talantīgam cilvēkam iespēja sevi realizēt jebkurā jomā  ir augstākā motivācija. Bet biznesā patiesībā ir vienalga, vai cilvēki saņem gandarījumu no radošā procesa – viņus interesē tikai finansiālais rezultāts.  Radošais cilvēks, pirmkārt, orientēts uz savu spēju realizāciju radošajā procesā (procesā vai rezultātā). Tāpēc galvenais talantu vadītāja uzdevums  — saskaņot dažādos motivācijas vektoru dažādos virzienus. Tā arī ir māksla vadīt radošas grupas, atrast kompromisu starp spontānu radošumu un rezultāta plānošanu. Galvenās grūtības ir tajā, ka radot apstākļus  talantu pašrealizācijai, jāatrod katram.

Bez pašrealizācijas, talantīgiem cilvēkiem vēl ir ļoti svarīga atzinība  un apkārtējo atbalsts. Tāpēc vadītājam būtu jābūt ieinteresētam, ar entuziasmu jāizskata jaunās idejas un priekšlikumus.  Bet ja ideja nav dzīvotspējīga vai nav līdz galam izstrādāta, tad jāsaka tieši, argumentējot savu viedokli.  Nosodīšana (prēmijas atņemšana, negatīvi rīkojumi un tml.) radošo procesu neveicinās, bet attiecības sabojāt gan var ātri.