Web
Analytics

Kāpēc cilvēkus izrauj no dzimtām vietām? Liek viņiem doties tālu prom no mājām? Tā nav tikai nevainīga nodarbe. Tie, kas to dara, ļoti labi zina, ka cilvēks bez saknēm ir ļoti viegli manipulējams, jo viņš zaudē sevi un saikni ar saviem senčiem, iepriekšējām paaudzēm. Viņš vairs neraksta savu dzīves scenāriju, bet viņa vietā to uzraksta un izspēlē citi, kur viņam dzīvē vairs netiek atvēlēta galvenā loma, bet labākajā gadījumā – viņu var pamanīt masu skatos, ko mēs parasti saucam par pūli.

Katrā cilvēkā vienmēr dzīvo viņa Dzimtas, kā arī iepriekšējo paaudžu spēks. Viss, ko varēja sasniegt senči: viņu dzīves pieredze, sasniegumi dažādās jomās, vēlmju, prieka, sapņu, mīlestības, cerību spēks – šīs bagātības tiek nodotas nākošajai paaudzei. Tāpat pēcnācējiem tiek arī viņu sāpes, bailes, vilšanās, vientulības sajūta, naidīgums, zaudējumi, ciešanas. Šī bagātā sajūtu, emociju un pieredzes gamma paliek jaunajā paaudzē kā kā aizvērta informācijas lāde, neatklātas enerģijas veidā, neapzināta zināšanu bagāža.
Līdz noteiktam laikam cilvēks nesaprot, kā visa šī informācija ietekmē ne tikai viņa likteni,bet arī dzīvi kopumā, ko tālāk viņš nodod nākošajās paaudzēm – bērniem, mazbērniem. Šī unikālā dzimtas enerģija ietekmē arī iekšējās ģimenes attiecības.

Kas ir Dzimtas spēks?
Apzinoties šo  informāciju, daudzi uzdod sev  jautājumus:
• Kā jūsos dzīvo šis spēks?
• Cik ir šī spēka un kā noteikt to spēku?
• Kā spēku var izmantot darbībā?
• Kā iemācīties vadīt dzimtas enerģiju?
Informācijai un enerģijai ir divas kopējas īpašības  – tos nevar iznīcināt. Protams, enerģija var pārveidoties dažādās formās, bet informācija pārrakstās uz citiem nesējiem.  Visi dati par iepriekšējo paaudžu dzīves nekur nepazūd. Šī unikālā informācija pārrakstās uz nākošo nesēju – nākošo paaudzi. Izrādīsies, ka milzīgs skaits cilvēku ir piedalījušies, lai mēs nonāktu pasaulē! Тas saucamais Dzimtas informācijas failu arhīvs nes sevī vienkārši neaptveramas zināšanas un spēku.  Tomēr arī tiek nodotas visas negatīvās un pozitīvās programmas, kas, vai nu laika gaitā atslābinās vai pastiprinās.

Vai var teikt, ka mēs piederam Dzimtai?
No enerģētikas viedokļa, jā. Termins Dzimta nozīmē enerģiju, kas kolektīvi uzkrājas vienas asins cilvēkiem neskaitāmā paaudžu ķēdē. Mēs esam visu šo enerģijas plūsmu mantinieki. Potenciāli šis Dzimtas spēks pieder tieši mums. Bet ar noteikumu, ka mēs spēsim to saprast un palaist darbībā. No Dzimtas mantojuma puses tas pieder mums, bet ne mēs tam. Katrs no mums ir savas Dzimtas pārstāvis un  mantinieks uz planētas Zeme.

Kā pastiprināt savas Dzimtas pozitīvās puses?
Jautājumi par Dzimtas Spēku un tā iespējām  ir ļoti daudz.
• Kā transformējās Dzimtas negatīvās puses un  kā padarīt dzīvi harmoniskāku?
• Kā atjaunot un izveidot labas attiecības  ar saviem radiniekiem (dzīviem un mirušiem)?
• Kā nodot Dzimtas labākās puses nākošajām paaudzēm?

«Zeme ir bērnu planēta!»

Bērni ir mūsu nākotnes cerība. Atkarībā no tā, kādi tie kļūs, kad izaugs, pasaule mainīsies uz labo vai slikto pusi. Visi pieaugušie to zina. Bet diemžēl, viņi rūpējas par bērniem tādā veidā, ka visas viņu problēmas, rūpes, nerealizētie sapņi, tiek uzliktas uz mazuļu pleciem, kā smaga krava. Un aplis noslēdzas. Jaunās paaudzes, kas piedzims pēc tam, nevar pāriet kvalitatīvi jaunā līmenī, paaugstināt savu labklājības, harmonijas un veselības potenciālu.

Kāpēc tas notiek?

Zemapziņā mēs skatāmies uz bērniem kā  uz tīru lapu, uz kuru pieaugušais var uzzīmēt sevi, ko viņš uzskata par vajadzīgu. No esošām novecojušām vērtībām, izdzīvojušiem šabloniem, mēs viņiem traucējam, nosaucot jau eksistējošos noteikumus, neļaujot radīt jaunus.  Mēs it kā visi zinām, ka mūsu bērni, ir piedzimuši unikāli, ka viņos ir milzīgas iespējas, kas mums vienkārši jāpalīdz realizēt. Mūsu spēkos izveidot no viņiem pašpietiekamus, garīgi bagātas, veseluma personības, kas spēj atklāt maksimāli savu apslēpto potenciālu.

Vai mēs varam izmainīties?

Mums visiem ir vērts aizdomāties par to, kādā pasaulē mēs gribētu dzīvot. Tas ir – padomāt, ko mēs izmainītu rītdienas pasaulē. Protams, katrs iedomājas veselīgu, aktīvu, jaunu cilvēku fiziskā un garīgā ziņā.  Šī pasaule gaida, viņš gatavs satikt, saprast, atbalstīt un, ja nepieciešams, apkampt …Protams, fantāzijas fantāzijām , bet vai jums tas neko neatgādina? Visas šīs Pieaugušā sapņi atspoguļo, to kādreizējo bērnu pasauli. Nu, kāpēc mēs kādreiz atteicāmies no visām tām vēlmēm, un kļuvām tik pieauguši? Mēs sev zemapziņas līmenī izlēmām, ka šīs fantāzijas dzīvo nereālā pasaulē, bet tikai tajā realitātē, ko izdomājām bērnībā. Mes jau sen izlēmām, ka radīt tādu Pasauli nav iespējams …Stop! Bet kāpēc mēs nolēmām, ka nav iespējams? Droši vien tāpēc, ka mēs secinājām, ka bērni vienalga izaugs. Jā, tā tas ir. Bet ko mēs saprotam ar vārdu «izaugt»? Katrs bērns ir asniņš, kas nes sevī milzīgu pieauguma potenciālu. Pieaugušā galvenais uzdevums pareizi to aplaistīt. Ne pārlaistīt, bet tieši aplaistīt, lai mazulis varētu  attīstīties pēc saviem likumiem, atklājot pasaulei unikālo iespēju potenciālu.

Ko bērni var atnest šajā pasaulē?

Jebkurš bērns pieaugušajam atklāj  neizsmeļamu sajūsmu par dzīvi, atklāj dzīves jēgas sajūtu un pilnību … bezgalīgu uzticēšanos mums.Vienīgais, kas viņiem vajadzīgs no mums -palīdzība, droša aizsardzība, lai neapmaldītos Zemes sociālos džungļos, kā arī sajusties mīlēts. Ja paskatīsimies katru punktu, tad sajūsmas sajūta, dzīves pilnība ir pašā bērnā, pēc būtības tā ir viņa enerģija, ko viņš atnes līdzi pasaulē. Uzticība un Mīlestība ir tās Dāvanas, ar kurām mēs viens ar otru apmaināmies. Viss tas sastāda Dzīvības Enerģiju, kas nes sevī milzīgu veselības  potenciālu, harmoniju un neizmeļamu labklājību. Tā ir Gaisma, ko nākošās paaudzes atnes uz Zemi. Savās ikdienas rūpēs par audzināšanu un veselību mēs sākam aizmirst vissvarīgākos principus:

  • Izveidot uzticamas attiecības ar jauno paaudzi;
  • Uzturēt Dzīvības Enerģijas plūsmu bērnos;
  • Ļaut bērniem piepildīt mūsu pasauli ar Gaismu un  Pilnību.

Dzīvības Enerģijas plūsma spēj radīt brīnumus. Ja gudri uzturēt šo enerģiju bērnos, mēs varēsim uzpildīt tādu plūsmu arī sev.  Mūsu pats galvenais uzdevums ir palīdzēt bērnam, realizēt savu dzīves programmu. Tas ļaus visu to brīnišķo, kas mums ir apkārt, piepildīt ar mīlestību un sajūsmu.  Kā tas varēja notikt, ka mēs aizmirsām visas šīs jūtas un emocijas? Kāpēc mēs aizmigām? Kā pamodināt sevī mūsu Saprāta sapni? Tagad trīs paaudzēs pēc kārtas dzimst Indigo bērni, kas mums neļaus dzīvot, kā agrāk. Tagad mēs mācīsimies nevis no bērniem, bet caur bērniem. Mācīties sajust neizsakāmo spēku un neaizmirstamo Dzīves Pūsmu, kas slēpjas mūsu pašu dzīlēs!