Web
Analytics

No  «Atcerēšanās» uz «Izpratnes» cilvēku                                                                      

Pasaulē notikuši fundamentāli atklājumi neirofizioloģijā, neiropsiholoģijā,  kvantu fizikā, evolūcijas psiholoģijā, kas ļauj zinātniekiem pārvērtēt  galvas smadzeņu darbības  likumsakarības, jau nopietni paziņot par enerģijas iespaidu uz planetāro ekoloģiju.

Diemžēl mūsdienu cilvēces attīstības līmenis  kopumā ir pazudinošs. Nepilnīga apziņa, atsvešināšanās no dabas, dabas piesārņošana un neharmoniskas savstarpējas attiecības utt. Tas viss mūs novedis pie globālām problēmām. Vēl arvien atbildība par negatīvām domām nav apzināta , un dabas tēlu domāšanas attīstības uzdevumi nav prioritāte mūsdienu izglītībā, ne cilvēku ikdienā.  Bez attīrīšanās no juceklīgām domām, apziņas evolūcija nav iespējama. Cilvēks pašlaik skaļi runā par vides piesārņošanas briesmām, bet aizmirst, ka arī pats cilvēks ir vēl pamatīgāk “piesārņots”.  Izeja no krīzes var sasniegt tikai ar pareizu domāšanas veidu – sajusties pašam kā veselumam, daļai no pasaules un Visuma.

Vispārzināms, ka jaunās paaudzes izglītība – svarīgākais uzdevums, kuru risina visas valstis, kam ir svarīga sabiedrības ilgspējīga attīstība. Un izglītības sistēma ir pamats, lai organizētu daudzpusīga cilvēka attīstības procesu, bet bērna radoši harmoniska attīstība ir iespējama tikai caur viņa dabisko spēju maksimālu atklāšanu.

Runa ir par smadzeņu darbības algoritmu atklāšanu, par jaunu uztveres līmeni un informācijas asimilēšana atbilstoši dabas likumu darbībai.Izglītības sistēmā uzkrājušās daudz problēmas, kuras atrisināt šodien ir sarežģīti. Skolu un augstskolu apmācības programmas  primāri izmanto kreiso smadzeņu puslodi, kas atbild par  analīzi un loģiku mācību materiāla apgūšanā. Labās smadzeņu puslodes iespējas un rezerves  izmantotas maz. Ļoti precīzi šo situāciju noraksturojis pazīstamais amerikāņu psihologs Т.Buzens, kurš rakstīja: «Sakoncentrējoties tikai uz vienu galvas smadzeņu puslodi, cilvēki faktiski uzvedas kā  pusgalvji» ( Buzen T. Use Your Heed. – Univer.press., 2005).  Bez tam, mācību materiāla  tradicionāla pasniegšana neatbilst smadzeņu darbības likumiem, kas traucē ģenētiski obligāto dabisko viļņu mehānismu secību galvas smadzeņu struktūrās.

Noosfēras izglītības uzdevums ir līdzsvarot  zinātni un mākslu, loģiku un iztēli, līdzsvarojas abu smadzeņu pusložu sadarbība, pārvērtīsies arī bērna uztvere no  «Atcerēšanās» uz «Izpratnes» cilvēku, pāriet no mehāniskās mentalitātes uz radošās ģenialitātes līmeni – tā arī ir evolucionāra pieeja apmācībai.

Noosfēras izglītības mērķis ir harmoniska, veseluma, ekoloģiski vesela domāšanas cilvēka tipa veidošana, kurš apgūstot mācības, pamatojas uz apzinātu kopīgu loģiskās  (kreisās smadzeņu puslodes) un tēlainās (labās smadzeņu puslodes) domāšanas sadarbību, kas ir cilvēka dabiskās attīstības instruments. Mācību process pēc izstrādātās noosfēras metodikas soli pa solim bērnam iedarbina dabas tēlu ekoloģisko domāšanu, un viņa apziņa tiek transformēta evolūcijas virzienā.

Noosfēras izglītībā ļoti liela nozīme ir ierādīta arī kultūrai, kas veido cilvēku  kā vienu veselumu. Atrodot šo veselumu sevī, cilvēks to paņems līdzi savā turpmākajā dzīvē, kas  palīdzēs viņam organiski iekļauties mūsu planētas garīgās evolūcijas posmā.

Dabas filozofijas akadēmija