Web
Analytics
Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Cilvēces vēsturē ir izcili sasniegumi daudzās zinātnes nozarēs – radīti pasaules šedevri mākslā, literatūrā, izstrādātas izcilas pedagoģiskās sistēmas. Zinātnē ir E. Rezerforda atklājis atomu struktūru, D.I. Mendeļejevs ir izveidojis ķīmisko elementu periodisko sistēmu, A. Einšteins pierādījis enerģijas pāreju matērijā, М. Planka atklājis kvanta konstantu, Leits un Upatnieks (latvietis) –  hologrammu utt. Visi šie sasniegumi ir darbības rezultāts zinātnē, kultūrā, pedagoģijā. Diemžēl daudzi izcili zinātniskie sasniegumi šobrīd tiek izmantoti ne jau cilvēka labā, bet gan kara mērķiem un ar mērķi brīvi izmainīt dabas procesus, kas nelabvēlīgi ietekmē arī cilvēku veselību, un tas ir pilnīgi nepieļaujami (pesticīdi, gēnu inženierija un daudz kas cits).

Noosfēras izglītība ir pedagoģiskās zinātnes augstākais sasniegums , kas apvieno sevī savas valsts un ārzemju pedagoģijas labākos paraugus (Šveices pedagogs J.H. Pestolaci, vācu pedagogs А.Distervergs, krievu pedagogs K. Ušinskis  un citi.) Arī latviešiem ir izcili pedagogi – A. Students, P.Dāle, P.Dauge un daudzi citi, kuri ir atstājuši nenovērtējami ieguldījumu pedagoģijas attīstībā un viņu zinātniskie raksti ir aktuālāki salīdzinājumā ar mūsdienu izglītības sistēmas mūžīgo pārkārtošanos un bieži neveiksmīgiem eksperimentiem.

Noosfēras izglītības sistēma  ņem vērā īpaši bērna, pusaudža un jaunieša organisma psiholoģiskās  īpatnības.  Protams, šī sistēma savā ceļā  sastop daudz šķēršļus, tā kā sabiedrība kopumā ar grūtībām uztver pat absolūti nepieciešamas inovācijas. Parasti skolās tiek izmantotas tradicionālā izglītības sistēma, kas orientēta uz kreiso smadzeņu puslodi (loģisko domāšanu, atcerēšanos utt.), bet tas traucē labās un kreisās smadzeņu puslodes  harmonisko sadarbību.

Mūsdienu pieaugošā urbanizācija arvien vairāk attālina cilvēku no dabas. Un uz šī fona «tradicionālā » izglītības sistēma kļūst cilvēcei īpaši bīstama. Pretī tai var stāties tikai noosfēras izglītības sistēma, atgriežot cilvēku pie dabas, jo atbilstoši šai sistēmai  bērns mācās darboties ar dabas tēliem, dziļi izprot dabu, un šīs zināšanas nepieciešams tās nosargāšanai.

Ja atskatiemies uz izglītības sistēmu pagātnē – antīkajā pasaulē Sokrāts radīja Eiropā pirmo pedagoģisko sistēmu. Vēlāk – XVII gadsimtā  Jans Amoss Komenskis radījis klases – stundu izglītības sistēmu.  Audzināšanas procesu sadalīja trīs posmos: sevis un apkārtējās pasaules izzināšana (intelektuālā audzināšana); sevis pārvaldīšana (morālā audzināšana); tiekšanās uz Dievu (reliģiskā audzināšana).  Tagad mēs to saucam par klasisko izglītības sistēmu.

XIX gadsimts pieprasīja strādniekus ražošanai, un amatniecības neklasiskā sistēma  ienāca dzīvē reizē ar klasisko.  XX gadsimts radīja daudzus  pedagoģiskos paņēmienus – ekoloģisko, humāno, profesionālo, internacionālo, speciālo izglītību utt. Kā milzīgi liela daudzkrāsaina sega  no 500 daudzkrāsainiem pedagoģiskiem fragmentiem «pārklāja» pasaules telpu! Kā gan lai tajā orientējas? XXI gadsimts ir integrācijas, sistēmas, intensīvas zinātnes attīstības gadsimts! Tā arī radās izglītībā jauna zinātniskā skola. Tās uzdevums bija: integrēt visu labāko, ko cilvēce ir radījusi gadsimtu gaitā  zinātnē, pedagoģijā, psiholoģijā, filozofijā, kultūrā, domas attīstības vēsturē. Tas ir integrācijas posms, kad «doma kļūst par ģeoloģisku spēku», V.I. Vernadskis  ХХ gadsimta sākumā nosauca par saprāta sfēru (no grieķu v. − noosfēru). Tāpēc jaunais posms  izglītības evolūcijā  tika nosaukts par noosfēras  posmu. Tā ir jauna izglītības sistēma  Latvijā, bet ārpus Latvijas ar labiem rezultātiem tā darbojas jau krietni ilgāk.

Šis grafiks parāda, ka Latvija kādreiz bija viena no bagātākajām valstīm Eiropā

Šis grafiks parāda, ka Latvija kādreiz bija viena no bagātākajām valstīm Eiropā

 

Latvia

Ne tikai latviešu izdotās vēstures grāmatās.

Kāds twitter lietotājs Jānis Hermanis savā tviterī publicējis interesantus datus – ekrānšāviņu no Kembridžas izdotās Eiropas ekonomikas vēstures grāmatas. Tajā skaidri uzskatāms, ka starpkaru pasaulē Latvija bijusi viena no pirmās pasaules valstīm, iekšzemes kopprodukta rādītājos uz 1 iedzīvotāju (GDP per capita) apsteidzot tādas valstis kā Somija, Austrija, Itālija un citas:

Savukārt te, BusinessInsider raksta apkopotajā info – bojāgājušo skaits pret valsts iedzīvotāju skaitu 2. Pasaules karā. Procentuāli zaudējām vairāk nekā Vācija.

Par karam sekojošās okupācijas ekonomisko seku milzīgo apjomu var tikai minēt, taču, kā zināms, PSRS okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanas komisija ir to sarēķinājusi 185 miljardos eiro.

Tāpēc, ja esi kādreiz iedomājies, ka latvieši ir slinki un neprot saimniekot, padomā vēlreiz – pēc kara mēs kā jauna valsts ne tikai mācējām nostāties uz kājām, bet arī apsteigt citus. Drusku vairāk centības, un varam arī tagad. Vai ne?

 

https://www.fenikssfun.com/raksti/par-bagatu-latviju-3669

 

XX gadsimta Jaunie bērni

XX gadsimta Jaunie bērni

Indigo-phenomenon

Ja esi nākotnes bērns, un ieradies pasaulē XX gadsimtā, tad uz sevi esi izbaudījis pamatīgus triecienus, tomēr tevi var apsveikt, ka Tu esi spējis vēl izdzīvot…

Viņi jau ir starp mums. Tīri, godīgi, vientuļi, nesaprasti, sabiedrības izraidīti, ieslodzīti trako namos, uz viņiem, ir svieduši ar akmeņiem, mežonīgais, tumšais pūlis, kas ir gatavs tos noķert, iznīcināt, izsmiet…

Ar katru gadu mūsu pasaules sabiedrībā izjutīs arvien asākas pretrunas, kas tikai ar katru gadu pieaugs. Pilnīgi jaunas cilvēku kategorijas parādīšanās ar jaunu domāšanas veidu jau tagad rada zināmu spriedzi tradicionālajā sociālajā iekārtā, kas pastāvējusi mierīgi gadu gadiem. Kas viņi ir? Augsti garīgi cilvēki no nākotnes vai lepni un neatkarīgi dumpinieki ar spilgti izteiktu “antisociālu” uzvedību? Drīzāk tas ir viens un otrs. Sagatavojaties, ka ar katru gadu sabiedrības sadalīšanās tikai palielināsies ar arvien lielāku spēku. Un daudzējādā ziņā tas ir atkarīgs no Jauno bērnu skaita pieauguma uz mūsu planētas. Jaunie bērni (lai kā viņus kurš dēvē)- tā jau sen nav fantastika, bet pierādīts un neapgāžams fakts, neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk, vai nē. Lai saprastu šo atšķirību starp parastajiem un Jaunajiem bērniem, apskatīsim, kas notika tā laika sabiedrībā un, kas nobremzēja šo Jauno bērnu atnākšanu, vai pat iznīcināšanu.

Viņi ieradās uz mūsu planētas visos laika posmos, tikai agrāk šie neparastie cilvēki bija ļoti, ļoti maz. Iespējams, ka visas cilvēces pazīstamās, neordinārā personības un ģēniji bija jau šie Jaunie bērni. Nav nejaušība, ka daudzus ģēnijus raksturoja it kā “ne no šīs pasaules”. Protams, ka ne visi viņi ir spilgti izteikti ģēniji, kaut gan daba ir viņus apveltījusi ar daudziem talantiem, bet visi viņi atšķiras no parastajiem cilvēkiem ar kardināli jaunu skatījumu uz pasaules uzbūvi.

Tie pirmie Jaunie bērni, kuri ieradās senāk, un kuriem pašlaik ir vairāk kā 50 un 40 gadu, bieži sajutās izstumti no agresīvās un nesaprotamās sabiedrībās, kurā bija jādzīvo. Daudzi no viņiem centās drosmīgi cīnīties ar sabiedrības netikumiem vienatnē un cieta sakāvi, bet citi, tieši otrādi, centās piemēroties apkārtējai videi, lai nejustos kā baltās vārnas, un pat salauza sevi, cenšoties piemēroties nīstamajai, vidusmēra cilvēku pelēkajai dzīvītei.

Bet tagad tie, kas sāka dzimt vēl ne tik sen, jau vairs nemaina sevi! Tieši otrādi – viņi drosmīgi maina realitāti pēc sava prāta un lauž esošo stereotipu attiecības starp cilvēkiem, un pat sabiedrības likumus. Ir dati, ka starp tiem, kuriem tagad ir 50 un vairāk, Jaunie bērni ir ļoti reti – viens uz 600 tūkstošiem cilvēku, bet starp tiem, kam ir pāri 30 — viens uz 10 tūkstošiem. Starp mūsdienu skolu absolventiem to jau ir ap 12%, bet pēdējos gados to procents tikai aug.

Runāt “taisnu valodu”!

Jaunie bērni nepadodas manipulācijām, un viņus nav iespējams apmānīt. Viņi viegli saprot manipulatora vēlmes un tā patiesos nodomus, bet viņa “saldā dziesma”, viņos izraisa tikai riebumu, jo viņi ir tiešām pārliecināti, ka jebkurā situācijā jārunā tieši, bez aplinkiem (kā teica senči “runāt taisnu valodu”). Uz atklātu agresiju viņi reaģē ar atbildes agresiju un nepakļāvīgu, stingru stāju. Viņi  NEKAD neliecas zem sistēmas, bet ja sistēma viņus cenšas noliekt, tad viņi ir gatavi uz pilnīgi neprātīgu rīcību.  Jaunajiem bērniem ir hologrāfiskais realitātes  redzējums, viņi nepieņem sistēmu ne zem kādas “saldas dziesmas”, jo uzskata, ka sistēma ir mīts , vēl jo vairāk viņi no tās pilnīgi nebaidās. Atcerēsimies tos nedaudzos un drosmīgos cilvēkus, kas bija opozīcijā PSRS varai – vienai no cietsirdīgākajām un necilvēcīgākajām sistēmām. Jaunie bērni nespēj saprast, kāpēc citi tic sistēmai un neredz to, kas viņiem ir acīmredzams. Parastiem cilvēkiem pretēji Jaunajiem bērniem ir raksturīga plakana, divdimensiju pasaules uztvere. Viņi uzskata, ka sistēma ir svarīga un objektīvi eksistē, bieži pat to dievina, jo viņi ir ļoti paklausīgi un baidās no sistēmas. Parastie cilvēki viegli pakļaujas manipulācijām, piemēram, propagandas veidā, neapzinoties, jo nespēj atšķirt savas domas no tā, ko uzspiež sistēma. Viņi ir ļoti ietekmējami, atkarīgi no sabiedriskās domas un viņus ir pavisam viegli saliekt, atšķirībā no Jaunajiem bērniem, kurus nav iespējams ne pakļaut, ne saliekt.

Ja mēs skatāmies vēsturiski

 1. -40. gados, kad Latvijā sākās uzplaukums ļoti daudzās jomās, bija ļoti labvēlīgi apstākļi Jauno bērnu atnākšanai. Un Jaunie bērni ieradās. Daudzas unikālas personības bija gan izglītībā, gan ekonomikā, gan kultūrā, bet to visu apstādināja un sagrāva PSRS okupantu ierašanās Latvijā, kad no Latvijas devās bēgļu gaitās vai tikai vienkārši nogalināti Latvijas Jaunie bērni.

Krievijai tajā laikā bija pavisam bēdīgs attīstības ceļš XX gadsimta 1917. gada sākumā Krievijā notika plānveidīgs nācijas genocīds, bez tam mērķtiecīgi tika iznīcināti paši  labākie un progresīvākie  sabiedrības pārstāvji – brīnišķīgi, gudri un talantīgi cilvēki: zinātnieki, inženieri, dzejnieki, rakstnieki, mākslinieki, kvēli revolucionāri, pārveidotāji un cīnītāji par brīvību. Bet daudzi no šiem talantīgajiem PSRS pilsoņiem, kurus nepaspēja vai nevarēja  pazudināt padomju sistēma, uz visiem laikiem aizbrauca prom no savas valsts. Ir aprēķināts, ka Padomju Savienībā desmitiem gadu tika sistemātiski iznīcināta nenovērtējams gudro un talantīgo cilvēku slānis. Tas arī liecina par to, ka pašreizējā bijušajā PSRS teritorijā palika tikai tie cilvēciņi ar kuriem vēl līdz šai dienai valdībai ir tik viegli manipulēt.

Mēs jau zinām, ka Jaunie bērni neatbalsta sistēmu, viņi vienmēr iet savu ceļu… Kas tagad notiek Krievijā?… Nekā laba – 80% krievu atbalsta Putina-Medvedeva autoritāro valsti un nevēlas neko mainīt. Vēl vairāk, viņi pat ir gatavi atgriezties  pie neostaļinisma diktatūras – tik spēcīgi ir noilgojušies pēc “spēcīgas un asiņainas rokas”, pēc dzelzs sistēmas. Vēsture atkal atkārtojas un talantīgie cilvēki bēg no Krievijas. Tas prasīs ļoti ilgu laiku, lai atgūtu pazaudēto – ir jāgaida, kad parādīsies pietiekoši liels skaits jauno cilvēku ar principiāli jaunu domāšanu, kuri spēj izmainīt tagadējo necilvēcisko sistēmu.

Sabiedrības sadalīšanās uzņem arvien jaunus apgriezienus. Cīņa starp diviem pretējiem cilvēku tipiem kļūst arvien cietsirdīgāka.Pagaidām ir maz atbalstītāju un ļoti daudz ienaidnieku, bet pakāpeniski Jaunie bērni sāks aizņemt galvenās pozīcijas visdažādākajās nozarēs un tad mēs reāli redzēsim viņu darbības satriecošos rezultātus miera un progresa vārdā.  Mūsu planēta Zeme atrodas milzīgu pārmaiņu priekšā, bet mēs esam nenoliedzami tam esam liecinieki un dalībnieki. Lai mums visiem veicas!

Nākotnes bērnu raksturs iezīmes pieaugušajiem, kuri ieradās pasaulē vēl XX gadsimtā.

Pārbaudi, vai varēji sevi pieskaitīt pie JAUNAJIEM BĒRNIEM:

 1. Viņiem ir labi attīstīta aktīvā intuīcija. Var būt ekstrasensa spējas.
 2. Intelektuāli cilvēki, kaut gan viņiem var nebūt augstākā izglītība.
 3. Tie ir ļoti radoši cilvēki, un viņi izmanto savas spējas, izvēloties kaut ko radīt, kas viņiem nozīmē – dzīvē pašizteikšanās veidu.
 4. Kad viņiem liek kaut ko darīt, tad viņiem vienmēr jāzina: » KĀPĒC».
 5. Viņi izjūt nepatiku pret to, ko pieprasa ikdienas dzīve un atkārtošanās darbības, garlaicīgs darbs un skola.
 6. Skolā nebija tie paklausīgākie, ir pat atteikušies izpildīt mājas darbus un ignorē skolotāju autoritāti, vai vēlējās būt dumpinieki, bet NEUZDROŠINĀJĀS, bieži nonākot zem vecāku spiediena.
 7. Mazāk pieredzējušam cilvēkam var sākties eksistenciālā depresija un bezpalīdzības sajūta. Izpausmes formas – no skumjām līdz pilnīgas izmisumam. Pašnāvības sajūtas, īpaši raksturīgs vidusskolā vai pusaudžu gados, nav retums arī kļūstot pieaugušam, ja nav realizējis sevi.
 8. Mēdz būt grūtības saistībā ar darbu. Viņš pretojas varai un nodarbinātības kastu sistēmai.
 9. Viņiem vislabāk der vadības profesijas vai darbs grupās, bet labāk strādāt vienatnē.
 10. Viņiem ir dziļa līdzjūtība pret citiem cilvēkiem un neiecietība pret jebkuru stulbumu.
 11. Var būt ļoti emocionāli jūtīgi (var justies neaizsargāti).
 12. Viņu reakcija var būt pretēja, un viņi neizrāda savas emocijas (pilnīga aizsardzība).
 13. Var būt problēmas, kas saistās ar dusmām un nesavaldību.
 14. Viņi uzskata, ka esošās politiskās, izglītības, medicīnas, tiesību utt. sistēmas ir neefektīvas un tos ir jāmaina vai jāsagrauj.
 15. Viņi var novērsties no politikas, ja jutīs , ka viņu balsi neņem vērā, bet ja būs kaut vai mazākā iespēja kaut ko mainīt, tad noteikti tajā iesaistīsies, īpaši, ja sajutīs, ka cilvēkiem ir no tā kaut kāds labums.
 16. Viņiem raksturīgi ir netiekties vai pat atteikties no tradicionālā amerikāņu sapņa: no karjeras, laulības, mietpilsoņa sapņa utt.
 17. Viņi var dusmoties, ja viņiem atņem tiesības, pēc principa “Lielais Brālis jūs vēro “(gan ģimenē, gan politikā)
 18. Viņiem ir liela vēlme izdarīt kaut ko, kas spētu izmainītu un uzlabotu pasauli.
 19. Šķēršļi var būt gan darbos, kā arī dzīvē. Viņi zina, ko viņiem tādos gadījumos ir jādara. Ja tas notiek, tad problēmas risinājums var noteikt viņu darbību un visu dzīvi.
 20. Viņi interesējas par psiholoģiju un garīgumu. Tās sāk izpausties jau agrā vecumā, var jau pusaudžu gados.
Jaunie bērni zina…

Jaunie bērni zina…

girl_child_blue_eyes_hair_wind_hd-wallpaper-61969

Ir ļoti svarīgi atzīmēt šo faktu, ka labākie pedagogi jaunajiem bērniem var kļūt tikai cilvēki, kam tiešām sūtība ir pedagoģija, zina, kas ir dvēsele, prāts, kā izmantot intuīciju, lai sazinātos ar Visumu. Tikai tādi pedagogi spēs  ne tikai vienkārši saprast, bet arī sajust to metodi un pieeju Jauno bērnu audzināšanā, kam tas ir ļoti nepieciešams.

Ja tā ir viņa sūtība – apmācīt un audzināt bērnus, pedagogs spēj  intuitīvi sajust bērna talantus, formēt viņa individuālo pieeju, nekaitējot apmācības procesam.

Ja spējam iztēloties, tad vai ērglis spētu iemācīt tīģerēnu, tad var iedomāties, kādi būs šīs apmācības augļi. Tāpat arī realitātē — cilvēks ar loģisko domāšanu  diez vai  varēs atrast kopējo valodu ar intuitīvo bērnu — viņš vai nu to «salauzīs», vai ierakstīs «sliktajos».

Lai saprastu jauno bērnu īpatnības, ar ko tas ir saistīts, rodas pamatots  jautājums — kas ir izraisījis viņu ierašanos uz Zemes? Vēl jo vairāk, to skaits pēdējās desmitgadēs strauji pieaug.

Jauno bērnu atnākšana, pirmkārt, saistīta ar pieaugošo nepieciešamību prinicipiāli izmainīt sabiedrisko domu, atklāt vājās vietas  novecojušos uzskatos uz audzināšanu un izglītību. Globālā izpausmē jaunie bērni ir ieradušies tikai  ar vienu mērķi —mums jāiemācās  sarunāties ar viņiem.

Ir laiks atzīt šo faktu, ka pēdējā laikā pierastie uzskati uz  izglītību izveidojuši dziļu plaisu. Lielākā daļa augstskolas ir zaudējušas savu kvalitāti, neuzmanīga attieksme pret bērniem utt., bet izglītības līmeņa kritums rada līmeņa kritumu arī pašā sabiedrībā. Ja tam pievieno  milzīgu skaitu alkoholu un narkotiku atkarīgo cilvēku skaitu, kas patiesībā ir saistīts tikai ar to, ka cilvēki nevar atrast «savu vietu» dzīvē, un tā jau ir problēma globālākā mērogā.

Kļūst skaidrs, ka nav pietiekami vienkārši izmācīt bērnu, ir svarīgi ir iedot zināšanas par to, kas ir viņu sūtība un dot viņam iespēju realizēt savu sūtību. Jau Gēte savā laikā ir teicis: «Par ģēniju kļūst cilvēks, kas zina zina savu sūtību ». Pat pašu apdāvinātāko un ģeniālāko bērnu var «salauzt»,  nepareizi audzinot,  līdz ar to aiziet pa  dzīves maldus ceļiem.

Lai «iedzīvinātu» to sabiedrībā, jaunajiem bērniem ir tādas īpašības, spēt pastāvēt par savu pasaules redzējumu. Apdāvināto jauno bērnu unikālās līderu īpašības un saasinātā taisnīguma sajūta ir tas mestais akmens, ar kuriem saskaras vecāki un pedagogi audzināšanas procesā. Bet tam, lai izbēgtu no šī daudzšķautnainā  akmens  jāsaprot tikai to, ka jaunie bērni ir jaunā cilvēku – reformatoru paaudze, kas nākotnē izmainīs mūsu pasaules uzskatu un izpildīs  galveno uzdevumu – jaunas sabiedrības izveidošanu.

Tieši šī mērķa realizācijai viņos ir ieliktas brīvības mīlestība un tieksme pakļauties tikai Augstā Visuma likumiem, reizē  viņi paši vadās pēc Visuma likumiem, no kuras izpildes ir atkarīga viņu labklājība un radošā realizācija. No šejienes ir saasinātā taisnīguma sajūta un spilgtās līdera  spēju izpausme, ko atzīmē pedagogi un vecāki. Jebkuri mēģinājumi pārveidot šīs īpašības var nodarīt ļaunumu, kas ir līdzīgs barbarisma iejaukšanos dzīvās būtnes ģenētikā, tā kā jauno bērnu  īpatnības  «ierakstītas» viņu prātā un dvēselē, līdzīgi gēnu kodam DNK.

Jaunie bērni mūsu ģimenēs

Jaunie bērni mūsu ģimenēs

Indigo-Children

Nekādas izglītības reformas nepalīdzēs, ja mēs neieklausīsimies savos mazajos – jaunajos bērnos. Viņi šeit ir atnākuši, lai mainītu pasauli… Mums ir tikai jāpalīdz, jo ar viņu muti runā dabas balss, jo viņi pasauli uztver kā vienu veselumu un zina, kas viņiem uz šīs pasaules ir jādara.

Pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā, planētas ieguva milzīgu spēku. Izveidojās planētu parāde, zem kuras sāka piedzimt indigo bērni. XXI gadsimtā, kad viņi izaugs un sāks strādāt, pasaule izmainīs līdz nepazīšanai.  Cilvēce jau pieradusi lietot pašu terminu «indigo bērni» un to klasifikāciju, ko piedāvāja šī fenomena pētnieki. Medicīna un pedagoģija ir bezspēcīga, jo nespēj šos bērnus ietekmēt, cieš neveiksmi, mēģinot iedzīt viņus pierastu prasību rāmjos. Top grāmatas, kas domātas vecākiem, skolotājiem, psihologiem un ārstiem. Tika skaļi paziņots : «Jaunie bērni jau ir atnākuši!» Palēnām daudzi sāka saprast, ka ar viņiem nav iespējams  sarunāties no spēka pozīcijām, prasīt no viņiem to, ko viņi nevēlas darīt. Viņiem vajadzīga tikai mūsu mīlestība un atbalsts, mūsu uzmanība un rūpes, lai atklātu  viņos zināšanas, spējas un talanti, ar kuriem viņi jau ir ienākuši šajā dzīvē. Viņi savā atmiņā ir akumulējuši daudzas iepriekšējās dzīves, tāpēc viņu skatienā, vārdos un rīcībā bieži var pamanīt dziļu gudrību.  Bet ko dara bieži pedagogi un mediķi? Viņi nosauca šos bērnus par slimiem, nevaldāmiem, ar hiperaktivitātes un uzmanības deficīta sindromu, nesaprotot to, ka patiesībā mūsdienu sabiedrība uz Zemes jau sen ir slima. Tomēr ir jāatceras, ka ne visi indigo ir grūti audzināmi un ne visi grūti audzināmie ir indigo. Viņus iemācījās atšķirt no «augsti apdāvinātiem», «ar nestandarta uzvedību» vai vispār «ar nenormālu uzvedību».  Parasti Indigo bērnus klasificē 4 tipos, katram no tiem ir sava noteikta dzīves programma: pirmais tips — humānisti, otrais — konceptuālisti, trešais — mākslinieki, ceturtais — dzīvojušie visās dimensijās jeb interdimensiālisti. Paskatīsimies uz šo parādību no astroloģijas viedokļa, kosmiskām izpausmēm, un tā nav nejaušība, ka šos bērnus sauc par «zvaigžņotiem».

Mēs ticam un zinām, ka viņi izmainīs šo pasauli, bet zvaigznes mums pasaka priekšā, kā tas notiks, un kādā kvalitātē! Zvaigznes ne tikai dod vēstījumu, bet arī liek mums darīt to, kas ir viņiem paredzēts! Astroloģija  ne tikai zinātniski un ezotēriski noder šis tēmas izpētei, bet arī  izskata šī jautājuma garīgo sastāvdaļu. Mēs redzam, zem kādiem kosmiskiem simboliem viņi atnāk un kādu pieredzi atnes uz Zemi šīs dvēseles.  80.  gadu sākumā noformējās Planētu parāde, kas noturējās tāda 16 gadus, nesot sev līdzi milzīgu daudzumu jauno bērnu plūsmu (ko saucam par indigo). Viņi ienesa mūsu dzīvēs jaunus impulsus, jaunas īpašības un uzvedības manieres. Astroloģija dala jaunos bērnus 3 galvenās grupās: ekstrēmisti, skolotāji un iesvētītie. Katrs bērns no šīs grupas atrodas tiešā  ietekmē no vienas no planētām, bet precīzāk: Plutona, Neptūna un Urāna. Planētas sniedz palīdzību ar savu smalko un dziļo ietekmi uz cilvēka apziņu, psihi un gribu. Vēl tās iesaista cilvēkus kolektīvos procesos, globalizē problēmas, iesaistot tajās milzīgas ļaužu masas.  Planētas katrā bērnā palīdz izpausties viņa individuālām spējām, kā arī spirituālām un paranormālām dotībām.  Kas tās ir par bērnu grupām, un kādas ir viņu atšķirīgās pazīmes?  Indigo-ekstrēmisti atrodas zem planētas Plutons vadības ($).  Indigo -skolotāji veidojas zem planēta Neptūna ietekmes (*Р).

Indigo – iesvētītie uzkrāj spēkus planētas Urāns staros (S).  Katrai planētai ir savi  piezemētie pavadoņi- palīgi, caur kuriem viņi var vieglāk un vienkāršāk var realizēt savas reformas cilvēku dzīvēs un izmainīt  sabiedrības veidolu un planētu kopumā. Plutonam palīgi ir Marss un Saturns, Neptūnam – Jupiters, Mēness un Venēra, Urānam — Merkūrijs un Saturns. Zinot Kosmosa likumus, mēs varam sastādīt reālus notikumus uz planētas astroloģijas tēlainā un zīmju valodā. Šī valoda stāsta par būtību problēmām un izaicinājumiem, ar ko saskaramies savā ikdienas dzīvē. Vēl mums ir jāzina un jāsaprot, ka indigo bērni pie mums nonāk  algoritmā ar viļņveida  planētu kustību un katram vilnim ir savi uzdevumi.

INDIGO-EKSTRĒMISTI

Pirmais indigo grupas vilnis— indigo-ekstrēmisti  sāka aktīvi dzimt, kad planēta Plutons iegāja savā mājā — Skorpiona zīmē. Tas notika 1983. gada 6. novembrī un turpinājās līdz 1995. gada 10. novembrim. Plutons atradās savā zīmē, bet tas nozīmē, ka visiem bērniem, kas dzimuši šajā periodā, Plutons atrodas viņa dvēseles formulas centrā, bet, protams,  ne visi ir indigo bērni. Dievs un Kosmoss pamazām, sāka dozēt indigo bērnus dažādās ģimenēs pa visu Zemi, un ar katru desmitgadi to ir vairāk un vairāk. Dabiski, rodas jautājums: tas ir labi vai slikti? Atbilde ir viena – tas ir vajadzīgs dabiskai  dzīves evolūcijas attīstībai uz planētas un  katras atsevišķas personības garīgai evolūcijai.  Vairākums indigo -ekstrēmistu var pieskaitīt pie bērniem  «ar nestandarta uzvedību» vai vispār ar «nenormālu uzvedību». Tad mums kļūst skaidrs, kāpēc šīs paaudzes miljoniem bērnu palikuši uz ielas, pagrabos un bēniņos. Ar viņiem piepildījās patversmes un bērnu nami, nepilngadīgo kolonijas, viņi aizrāvušies ar pazudinošām atkarībām, piemēram,  narkotikas, tā arī ir Plutona ietekme . Tieši viņi ir izgājuši agrās seksuālās realitātes skolu. Diemžēl  daudzi no viņiem ir brīvprātīgi šķīrušies no dzīves, izdarot pašnāvību, nespējot izturēt  pārbaudes saskaroties ar pieaugušo pasauli! Kāda vēl statistika ir vajadzīga, kādi argumenti vēl ir vajadzīgi , lai pierādītu acīmredzamo planētas ietekmi?  Šīs paaudzes bērnus ir visvairāk izpētījuši astrologi. Indigo -ekstrēmisti iemiesojuši sevī visus Plutona darbības rādītājus. Tā ir pati  ekstremālākā  bērnu grupa, kuri uzņēma uz sevi pieaugušo sitienus par savām tiesībām  dzīvot citādi. Viņu metodes un paņēmieni vēl nav parādījušies pilnā mērā, bet pieaugušo paaudze jau ir sajutusi to uz sevi. Indigo-ekstrēmisti ir devuši triecienu pieaugušajiem, liekot viņiem domāt  un nodarboties ar bērniem citādi, nekā viņi bija pieraduši. Un šis sitiens trāpīja pieaugušajiem bērnudārzos, skolā, bet pēc tam visai sabiedrībai.  Nav sarežģīti saprast, kad visa šī paaudze (pirmais vilnis) atnāks pie varas, tas nozīmē – izmaiņas visā planētā, visās valstīs notiks smagas pārmaiņas, jo viņi ar spēku lauzīs visu veco. Mēs jau sen esam liecinieki masveidīgām jauniešu nekārtībām un grautiņiem arī  attīstītajās labklājības valstīs. Bet mums tā vien ir vēlēšanās vārdu attīstītākajās  ielikt pēdiņās, jo šīs attīstītās valstis diemžēl ir jāatzīst, ka jau labu laiku tās virzās uz  garīgo  kroplību.  Skorpions ir transformācijas zīme, un tas liecina par to, ka visi, kas dzimst zem šī simbola, ir pienākums strādāt uz izmaiņām, transformāciju jaunā kvalitātē. Plutona varā ir viss cilvēka ķermenis, viņa miesa, bet viņa dziļums un spēks izpaužas iedarbībā uz organismu, sasniedz pat ģenētisko kodu, strādājot ar tā izmaiņām uz labāko vai sliktāko pusi. Skorpions ir pašu skrupulozāko zinātnieku simbols. Tieši tāpēc šajā periodā visas pasaules zinātnieki cieši sadarbojas ar pētījumu par cilvēka genoma pētīšanu. Plutons un zinātnieki jau ir atvēruši ceļu ģenētikā un sadarīja savus nelabojamos darbus. Nākotnē tas viss novedīs pie masveidīgas  bērnu-mutantu piedzimšanas, bet indigo-ekstrēmisti jau pie viņiem ir pieraduši, jo viņi ir uzauguši skatoties TV ekrānos, sākot no pokemoniem, teletūbijiem un līdzīgiem multfilmu «varoņiem», kas ārēji tikai atgādina cilvēkus. Viņiem bērni-mutanti būs tikpat dabiska parādība, kā viņu bērnības multiplikācijas filmu varoņi.  Ir zināms, ka daudzi bērni, kas dzimuši 80. gados, no saviem vecākiem bija saņēmuši mantojumā  slimību AIDS, kas arī ir Skorpiona zīmes un planētas Plutons kontrolē. Pirmo reizi AIDS tika pieminēts  80. gadu sākumā, bet mēs jau zinām, kad tas ir laiks, kas pakļaujas  Plutona varai un spēkam. Nav nejaušība, ka viens no zinātniskā  darba nosaukumiem bija «AIDS bērni». Bet tad notika brīnums, jo pēc vairākiem gadiem ārsti neatrada šiem bērniem slimības AIDS pazīmes. Viņu imūnā sistēma pati tika galā ar gadsimta slimību. Zinātnieki jau paziņojuši, ka viņu organisms ir pilnīgi imūns pret slimībām. Ir versija, ka jaunajiem cilvēkiem nebūs imūnā sistēma, bet tā vietā strādās endokrīnā sistēma Plutons simbolizē arī vecus cilvēkus un vecas dvēseles. Tā kā indigo gudrība pārspēj vecāku gudrību, tad tādiem bērniem reizēm vieglāk kontaktēties ar vecākajiem ģimenes locekļiem, vecmāmiņām un  vectēviem, nekā ar saviem vecākiem, tāpēc bērni labprātāk dzīvo kopā ar vecvecākiem. Bez tam  viņiem nepieciešama sirmgalvju pieredze, kuri spēja izdzīvot, izejot caur daudzām dzīves un sociālām likstām. Indigo-ekstrēmisti ir bezbailīgi. Tāpēc arī viņi nebaidās pārbaudīt uz sevi pieaugušo pacietību: vecāku, skolotāju, audzinātāju un sabiedrības. Viņi izmēģina izdzīvojot ekstrēmismu ārpus mājas un skolas. Ekstremāla dzīve, ekstremāli sporta veidi. Viņiem nepieciešami dziļi pārdzīvojumi, ko nespēj piedāvāt ne skola, ne sabiedrība. Viss ekstremālais piepilda caurumus viņu dvēselē. Tā viņi nonāk atkarībā un ilūzijā no sava izvēlētā dzīves veida, kurā nav izaugsmes, maz ir tādi, kas atrod savu profesiju. Un kad dzīve pārvēršas tikai ilūzijā, tad tā aiziet uz nekurieni. Ko darīt tālāk?  Atliek tikai atriebties sabiedrībai.

Zem planētu ietekmes un zodiaka plūsmas atrodas visas mūsdienu cilvēku domas, vēlmes un darbības. Pirmie zem šīs ietekmes nokļūst bērni, viņi ir sava laika bērni, viņiem dzīvot un nostiprināties savai jaunajai dzīvei. Planētas jebkuru domu un vēlmi pārvērš masveidīgā darbībā ar spēcīgu atjaunošanos efektu. Tā arī zem šīs planētu ietekmes  radās masveidīgas jauniešu apvienības. Vieni ir mierīgāki, citi izpaužas agresīvā sociālā aktivitātē (pats spilgtākais piemērs ir futbola fanātiķi), citi vēlas dziļi ielūkojoties savā iekšējā pasaulē, reizē neizvairoties no masu pasākumiem.

Tie indigo-ekstrēmisti, kas iegūs atbilstošu izglītības līmeni, tiešām veiks milzīgu zinātniski-tehnisko revolūciju visos cilvēku domas virzienos; viņi radīs brīnumus zinātnē un tehnikā, izmainīs pasauli uz labo pusi. Tādā veidā, vienā paaudzē vienlaicīgi ir dzimuši: gan grāvēji, gan radītāji.

INDIGO-SKOLOTĀJI .

Lai parādītos indigo-skolotāji, sabiedrībā vajadzēja rasties atbilstošai garīgai – filozofiskai plūsmai  un interesei par jaunām zināšanām. Kopš 1970. gada janvāra līdz 1984. gada novembrim planēta Neptūns iegāja Strēlnieka zodiaka zīmē, kur Neptūns ir otrs pavadonis. Tieši no šī perioda totalitārajā valstī  PSRS sāka ielauzties un attīstīties garīgi-filozofiska satura idejas. Tai laikā, kad visā pasaulē šīs zināšana uzplauka mierīgi un daudzpusīgi, slēgtajā padomju sabiedrībā 80. gados bija raksturīgs  vētrains okultistu un garīgi filozofisko virzienu attīstības bums.  Garīgi-filozofiskā attīstība daudz smalkāka un dziļāka, tāpēc bija nepieciešams daudz laika, lai no 1998. gada janvāra, beidzot sāka dzimt indigo-skolotāji, visas sabiedrības garīgās pārdzimšanas  pirmā viļņa sūtņi. Skolotāji ir to zināšanu glabātāji, ko ir uzkrājusi cilvēce. Tai laikā planēta Neptūns iegāja Ūdensvīra zīmē, kurtā eksaltējas, kas astroloģijas valodā nozīmē  spilgtu garīgo atklāsmi caur vienkāršu patiesību apzināšanos. Ūdensvīrs un viņa planēta-Urāna pavadonis  glabā sevī zināšanas, kas atrodas dažādās mācībās, bet šīs zināšanas atnāk caur pašizglītošanos, Neptūns pārved un savieno viņus ar cilvēku garīgo dzīvi. Neptūns Ūdensvīra zīmē atradās līdz 2012. gadam. Šajā laikā ir piedzimuši  vesela bērnu paaudze indigo-skolotāji, kuriem autoritātes, piemēram, baznīcu tēvi vairs nespēlēs svarīgu lomu! Indigo-skolotāji nekaros ar baznīcu tēviem, jo viņi ir ideālisti, bet viņu vietā to izdarīs indigo – ekstrēmisti. No 1996. līdz 2008. gadam Plutons atradās Strēlnieka zodiaka zīmē. Te filozofija un reliģija, garīgie skolotāji un visas zinātnes, ar kurām dzīvo un izmanto cilvēce. Strēlnieks ved uz filozofiskām un reliģiozām attiecībām attieksmē pret dzīvi, tāpēc šis periods ir saasinājies saistībā ar starpreliģijas, reliģijas iekšienē notiek cīņa. Šajā periodā uz Zemes atnākuši ļoti daudz garīgu būtņu  bērni – indigo- skolotāji. Tieši pateicoties viņiem atjaunosies garīgās disciplīnas: medicīna, psiholoģija, audzināšana un izglītība. Viss šajā pasaulē izmainīsies, bet ne visi pieaugušie ir gatavi izmaiņām, bet tāpēc viņiem būs lielas problēmas ar viņu bērniem – ar viņu veselību, psihi un intelektu. Indigo-skolotāji izrādīs dziļu līdzjūtību pret visām dzīvām būtnēm un slimīgi reaģēs uz cietsirdību un netaisnību. Viņi paši sev atklās to, kas ir dvēsele, un, kad dvēseli nevar mantot no mātes un tēva . Indigo – skolotāji asi jūt nesaskaņu starp to, ko cilvēks saka, un to, ko viņš domā. Zem Strēlnieka zīmes formējas viņu izpratne apar Dievišķās pasaule veselumu. Tāpēc, kad indigo-skolotāji izaugs, patriarhālie spēki, kas vada reliģijas neradīs viņos atbalsi  un viņu reliģijas sagrūs vai pārveidosies, ja viņi pieņems jaunās doktrīnas, piemēram, dvēseles pārdzimšanas noslēpumus, par Dieva vienotību  un zvaigžņu ietekmi, un tml. Pats spēcīgākais  indigo-skolotāju vilnis sāka piedzimt no 2012. gada un dzims vēl līdz 2026. gadam, kad planēta Neptūns atrodas Zivs zīmē. Visa pasaule kvalitatīvi izmainīsies.

INDIGO- IESVĒTĪTIE

Pirmais vilnis indigo-iesvētītie sāka piedzimt, sākot no1988. gada decembra, kad Urāns iegāja Mežāža zīmē, un viņiem bija jāsagatavo intelektuālo augsni kvalitatīvam otram vilnim iesvētītie, kas dzimuši no 1995. gada aprīļa līdz 2003. gada aprīlim. Šajā periodā Urāns īpaši spēcīgi ietekmēja  jauno bērnu dzimšanu, jo atradās Ūdensvīra zīmē. Indiešu astrologi raksturo Ūdenvīru kā sūkli, kas glabā visu, kas jau ir sasniegts iepriekšējās dzīvēs. Bet glabā viņš zināšanas, kas pašas uzpeld atklāsmes laikā.

Iesvētītie ir cilvēki, kuriem atklājas jebkuri noslēpumi, viņi saņem atklāsmi tikai no tā, kad par kādu tēmu tikai iedomājas. Viņiem ir pietiekoši kaut ko ieraudzīt vai izdzirdēt, ka doma pati apgaismo viņu apziņu. Iesvētītie ir tie, kas spēj savienot dažādas pēc kvalitātes un kvalitātes zināšanas vienā starojošā Saprāta Kristālā, kas ir Urāns. Vēl 1929. gadā E. I. Rakstīja par to, ka «Urāns ir tas, kas savāc Sesto Rasi». Jau šodien mūsu mazie bērni  -iesvētītie mums runā, ka viņi visu zina, bet mazliet jāpadomā! Tas ir redzams viņu acīs jau kopš pašas dzimšanas, mēs redzam gudrību, kas pēc tam kas izpaužas dīvainā piesardzībā. Dažreiz viņiem nav žēl savus vecākus un visus pieaugušos tikai tāpēc, ka nodzīvojot garu mūžu, viņi nespēja kļūt gudri.  Pateicoties indigo – iesvētītajiem visas datoru, kosmiskās, aviācijas, robotu tehnikas, televīzijas un radio mobilās sistēmas sasniegs savu augstāko virsotni. Bet ne tikai zinātniski tehniskā pārveide notiks uz Zemes, bet arī garīgi  – intelektuālā revolūcija izmainīs sabiedrības dzīvi. Indigo – iesvētītie meklēs jebkurus, kas pārkāps likumus, slepkavas, zagļus un nodevējus, cilvēki vienkārši sāks baidīties darīt kaut ko sliktu, jo viņus atradīs un sodīs. Parādīsies lidojošās mašīnas, kā lidojošie šķīvīši un daudz kas cits, par kuriem varējām lasīt tikai fantastikas romānos. Pirmais vilnis  indigo-iesvētītie Urāna bērni ir  datoru ģēniji.  Viņi pārveidos cilvēku intelektuālo pasauli, atrodot tajā labklājību, bet pārāk neaizdomāsies par savas darbības garīgo pusi. Šīs tiesības pārtvers otra grupa, un novedīs līdz pilnībai,  trešais vilnis indigo-iesvētītie dzimuši no 2003. gada 30. decembra līdz 2011. gada 11. martam. Indigo lielā daudzumā ieradīsies vēl vismaz līdz 2026. gadam.

GRŪTĪBAS SKOLĀ

Bērns ir ļoti apdāvināts, un viņam nav citas iespējas izpaust savu radošo enerģiju. Ņemot vērā faktu, ka mūsdienu izglītības metodes ir orientētas pārsvarā uz lineāri-audioālo uztveres sistēmu, lielākajai daļai nākas saskarties ar šo problēmu skolās, jo viņiem ir vizuāli-telpiskā vai integrētā (lineāri-audioālā un vizuāli-telpiskā darbojas vienlaicīgi un saskaņoti) uztveres sistēma.

Bērnam var būt grūtības mācībās, un viņš nesaprot neko daudz no tā, ko saka vecāki vai skolotāji; citu starpā viens no cēloņiem šādām grūtībām var būt bērna temperamenta tipa ignorēšana mācību procesā, otrs – uz lineāri-audioālo uztveres sistēmu orientēto mācību metožu pielietošana bērnam ar dominējošu vizuāli-telpisko uztveres sistēmu .

Vienkārši garlaicība: bērns ar dominējošu vizuāli-telpisko uztveres sistēmu vai līdzsvarotu, integrētu labās un kreisās smadzeņu puslodes darbību mācību materiālu uztver ātrāk, nekā skolotājs to spēj izstāstīt, vai arī ir mācību materiālu apguvis jau pirms tā parādīšanās attiecīgās klases mācību kursā. Šādiem bērniem var būt arī izteiktas tā sauktās ekstrasensorās un paranormālās spējas, kas dod iespēju bērnam jebkuru informāciju (tai skaitā citiem neredzamo, netveramo, nesaprotamo un konceptuāli nepieņemamo, kā, piemēram, atmiņas par iepriekšējām inkarnācijām) saņemt tiešā veidā no Visuma vienotā energo-informatīvā lauka. Šis punkts ir īpaši tipisks jaunā laikmeta bērniem.

***

No visas šīs informācija ir tikai viens secinājums, ka katra indigo bērnu grupa mācīsies savdabīgi, izpaudīsies tikai noteiktās jomās, kas atbilst tikai viņu interesēm, bet diemžēl pašlaik ne pedagoģija, ne skolas, ne psihologi, ne mediķi nav gatavi ar viņiem strādāt. 

 

(Astrogors А. Dvēseles formula)

Inovatīvā ekoizglītība arī Latvijā!

Inovatīvā ekoizglītība arī Latvijā!

labs

Jebkuras zemes kultūrā, kā arī, protams, Latvijas kultūras vēstures mācību grāmatās ievijās tautas dzīvesveids un zināšanas, kas iestrādātas kopējā dzīves audumā: sadzīve, atveseļošanās sistēmas, cīņas māksla, mājas iekārtojums, amati, folklora. Jaunās izglītības sistēmas galvenais princips ir cilvēka un dabas saskaņa, ko saucam arī par bioadekvātismu. Tādēļ daudzi šīs sistēmas elementi eksistē pat tad, kad it kā visas tradīcijas ir aizmirstas, bet tās tomēr dzīvo cilvēkos, jo ir dabiskas.

Kāpēc pedagoģijā arvien vairāk sāk pieminētu tādu jēdzienu, kā domu tēls? Domu tēls  ir domāšanas hologrāfiskā vienība, kas veido strukturālus elementus: forma, enerģija, saturs. Savā attīstībā domu tēliem ir 7 attīstības stadijas no formēšanas līdz augstākajam potenciālam : fiziskais, radošais, starppersonu, sociālais, principiālais, universālais, augstākais potenciāls.

Ja grāmatas (tai skaitā mācību grāmatas) neveido cilvēka pasaules redzējumu kā vienu veselumu, tad tās ir informācijas nesēji un aktivizē tikai viedokļu izvēles procesus dažādās zināšanu jomās. Tas noticis tāpēc, ka, informācija pati par sevi neveido cilvēka iekšējās pasaules domu tēlus. Cilvēka smadzenes neatpazīst informācijas plūsmu bez enerģētiskām sastāvdaļām, kam nepieciešams “pieslēgt” visus cilvēka uztveres orgānus. Tikai tad informācija sasniedz mērķi un paliek atmiņā, kad tā ir pārdzīvota ar visām sajūtām un spēj radīt kolerācijas procesus saistībā ar cilvēka dzīves pieredzi, jo tad nokļūst cilvēka iekšējā pasaulē.

Mūsdienās rakstītās mācību grāmtas nav pašpietiekamas, tā kā informācija tiek uztverta tikai caur vienu sajūtu orgānu – redzi, un tas nozīmē, ka aktivizējas tikai analītiskā, loģiskā cilvēka kreisās smadzeņu puslode. Lai uztvertu apjomīgo informāciju un ieraudzītu «dzīvo kino» ar visiem aromātiem, skaņām, kustībām, pieskārieniem, garšām, ir jābūt īpašam talantam. Ir jābūt apveltītam ar iedzimto talantu, jāprot sintizēt zināšanas un jābūt bagātai personīgai pieredzei, lai aiz viedokļiem ieraudzītu realitāti. Tāpēc mūsdienu skolniekiem lasīšana reti kad ir iemīļota nodarbošanās, vairākumam tas ir tikai pienākums.

Skolnieks atceras informāciju, bet tā tiek iedarbināti tikai viņa loģiskās spējas bez pilnīgas intuitīvi- sajūtu domāšanas pieslēgšanas, tad atmiņa to patur tikai īstermiņā. Tāda ir cilvēka galvas kreisās smadzeņu puslodes īpašība, tāpēc skolas informācija ļoti ātri aizmirstas. Ir nepieciešama pastāvīga atkārtošanās, lai to atcerētos kaut vai līdz eksāmenam. Galvas kreisās smadzeņu puslodes  modeļi saglabājas, cilvēks pie tā pierod un šādi uztver pasauli visu turpmāko dzīvi.

Bioadekvāto metožu pielietojums mūsdienu mācību grāmatās ir XXI gadsimta inovatīvā ideja, bet patiesībā tās aizsākums un pamats ir katras tautas senatnē, un tas nozīmē, ka tām ir cieša saistība arī ar latviešu tradicionālo kultūru.

Mūsu senči nerakstīja filozofiskos traktātus. Viņi mācēja iemiesot tēlā milzīgu zināšanu apjomus, kurā kodējās attīstības tehnoloģija.Tēls, kas atspoguļojās adījumos, izšuvumos, koka izstrādājumos, akmens apstrādē, saglabājās tautas kultūrā un ir palicis dzimtas ģenētiskā atmiņā. Tāpēc daudzi lietišķās mākslas meistari vēl līdz šai dienai to atspoguļo savos darbos, jo tradīcijām ir spēja pašatjaunoties, ja pat ir tikusi pārrauta pārmantojamība.

Lai mācīšanā proces pietuvinātu dabiskai pasaules uztverei, tas tiek pielietotas bioadekvāto mācību grāmatās, kas tiek iemiesoti dabas tēlos. Dabas tēls, ko skolnieks atpazīst, tiek piepildīta ar strukturiālu mācību informāciju. Bioadekvātās mācību grāmatās informācija sakoncentrēta dabas tēlos. Bet uzdevumi, kas nodrošina zināšanu izpratnes procesu, tiek organizēti noteiktās grupās vairākos posmos, bet, galvenais, kas atbilst informācijas plūsmas dabiskai secībai, kad tā nokļūst cilvēka smadzenēs.