Web
Analytics
Talants ir jāatklāj un jārealizē

Talants ir jāatklāj un jārealizē

Drivids garretts

Deivids Garrets ir cilvēks, kurš  kopš 4 gadu vecuma  nav šķīries no vijoles un tagad ir slavens mākslinieks, kas pateicoties savai ātrajai vijoles spēlei, iekļuvis Ginesa rekordu grāmatā. Tiem, kuri ir spēlējuši vijoli, ir pilnīgi skaidrs, ka sasniegt tādu fantastisku rezultātu ir ĻOTI sarežģīti!
Tāpat arī tie, kuri kaut reizi ir spēlējuši hokeju, zina, ka dabūt ripu vārtos – nav viegli! Un tagad atcerieties, ko jūs teicāt vai vismaz par to domājāt:
– Nekad es vairs to nespēlēšu!!! Pietiek, vairs negribu!
– Mani nesaprot! Lai visi iet pie velna….

Varbūt ne tika agresīvi, bet  tādas emocijas mums ir bijušas, bet daudziem tās ir arvien.

Lepnība, skopums, bailes, skaudība, vilšanās – viss tas noved pie ZAUDĒJUMIEM! Un nav nekā konstruktīva. Tāpēc ir jēga izanalizēt jebkuru dzīves situāciju;
a) Mierīgi un izsvērti, kontrolējot negatīvās emocijas;
b) Konstruktīvi, ar mērķi atrisināt konkrētu dzīves uzdevumu;
c) Rezultatīvi. Kad jūs saņēmāt nevis emocijas vai domas, bet savas darbības konkrētu rezultātu.

Talants ir tas, kas jums ir JAU piedzimstot. To nevar izmainīt, tas jau mums ir.
BET, lai talants realizētos, jāizpilda vairākas darbības:
– jāatklāj savs talants (meklēšana realizējas caur darbību);
un pats galvenais:
– realizēt savu talantu (atkal caur darbību).

Lai talantu atrastu un realizētu dzīvē, tas prasa daudz darba.  Talants bez pūlēm neatklājas.

Uzņēmuma galvenā prioritāte  – talanti

Uzņēmuma galvenā prioritāte – talanti

jobinterview

Uzstādījums uz talantiem.

Ja uzņēmums gatavojas realizēt plaša mēroga mērķus, tad tas vienkārši nevar iztikt bez talantīgiem cilvēkiem, kuri atrodas savās darbavietās.  Ir naivi uzskatīt, ka personāla vadības departaments spēs vienatnē nodrošināt (izzināt, piesaistīt un noturēt) jūsu uzņēmumam nepieciešamos talantus. Tam, lai jūsu uzņēmums tiešām sāktu uzskatīt par prioritāti talantu vadības nepieciešamību, visam menedžmentam ir jāmainās, jo pašlaik pasaulē galvenais ir virzība uz cilvēku-talantu piesaisti. Vienkārši aizdomājieties, ja vadītājs nedeleģē darbu ar talantiem, tas nozīmē, viņš uzskata, ka tas nav pārāk nozīmīgi.  Atbildības atdošana (deleģēšana) talantu piesaistei un noturēšanai liecina par to, ka vadītājs nepieņem talantu menedžmentu kā prioritāti – sekojoši tas rada nopietnas grūtības ceļā uz talantu vadības principu ieviešanu uzņēmumā (visdrīzāk darbam ir formāls raksturs). Katram vadītājam jāuzņemas atbildība par talantu veidošanu – tas ir nepieciešams uzstādījumam uz talantiem.

Padariet savu piedāvājumu unikālu.

Talantu vadībai ir jābūt tikpat pārdomātai, kā klientu vadībai. Tirgus ir talantu pusē. Minūti padomājiet, cik biznesa ideju pašlaik ir noslēptas galdā tikai tāpēc, ka  investoram nav piemērotas komandas to realizēšanai. Tagad jau ir sarežģīti vienkārši iztikt tikai ar sludinājumu par vakanci, uzņēmumam ir «jāpārdod» sevi talantīgam kandidātam. Uzņēmums sev arvien biežāk uzdod jautājumu: «Ko meklē talantīgi darbinieki?». Šajā gadījumā mērķis ir pavisam vienkāršs – noformulēt vērtīgu piedāvājumu darbiniekam.

Nolīgšanas noteikumu izmaiņas.

Vēl pirms desmit gadiem personāla vadības departaments un līnijmenedžeri domāja tikai par vakanču izvietošanu. Šodien, kad runājam par  talantu vadības principiem, runa ir par aktīvām talantu meklēšanas stratēģijām. (headhunting — medības pēc galvām, kur head — galva un  hunting — medības, labāko darbinieku pārvilināšana) talanti pēdējos augstskolu kursos, konkursi un daudz kas cits). Uzņēmumam jāizrāda iniciatīva talantu meklēšanā. Par normālu praksi uzskata jaunus personāla meklēšanas avotus (piemēram, citā nozarē). Nepieciešams pastāvīgi meklēt līdzsvaru starp iekšējo un ārējo meklēšanu. Un galvenais, talantu meklēšanai jākļūst pastāvīgai, bet ne reaktīvai, un jābeidz būt atkarīgai tikai no atklātajām vakancēm (jo atrast talantu nemaz nav tik viegli).

Talantu vadība

Talantu vadība

online-jobs

Mūsdienu bizness pastāvīgi meklē jaunus resursus savu procesu optimizācijai un efektivitātes paaugstināšanai. Šajā kontekstā īpašu uzmanību, jāpievērš personālam, vai precīzāk tā attīstības iespējām. Cilvēks kļūst par pašu galveno uzvaras kritēriju konkurentu cīņā.

Ņemot vērā ekonomikas globalizāciju, uzņēmumiem ir arvien sarežģītāk konkurēt tehnoloģiju un finanšu jomā – šie resursi kļūst arvien pieejamāki, bet rezultātā – vienādi.  Galvenā iespēja, lai iegūtu konkurences pārākumu, ir jūsu personāls, viņu kvalifikācija un attieksme pret darbu.

Jāatzīmē, ka lokālo izglītības tirgus apstākļos pakāpeniski notiek piedāvāto mācību programmu «kopēšana» vai standartizācija. Citiem vārdiem sakot, dažādās treniņu aģentūrās mēs arvien biežāk sastopamies ar standarta programmām un līdzīgu pasniegšanas stilu. Tādejādi dažādos uzņēmumos rada personāla kvalifikācijas līmeņa unifikāciju, kas šīs programmas patērē.

Aktuāla izeja no šīs totālās līdzības situācijas koncepcija – talantu vadība. Šīs koncepcijas ietvaros, kad konkrētu prasmju efektīva realizācija vai komplekss darbs ir atkarīgs ne tikai no zināšanām, kas ir darbiniekam, bet arī no viņa spējām un attieksmes. Ja jānosauc, šī pārākuma kompleksu ar tādu terminu kā TALANTS, tad nonāksim pie idejas, ka katram darbiniekam ir talanti, kurus var attīstīt un izmantot.  Šajā gadījumā, koncepcija Talantu vadība ( talent management ) būs pastāvīga personāla talantu atklāšana un to pielietošana labākajā veidā uzņēmuma izaugsmei.

Talantu vadība var tikt realizēta dažādu līmeņu un lieluma programmās. Vairākos uzņēmumos talantu vadība var aprobežoties tikai ar vadības kadriem, citos uzņēmumos šīs programmas var tikt izplatītas visam personālam. Katrā gadījumā tas drīzāk ir jautājums par korporatīvās kultūras projektēšanu.  Šajā situācijā normatīvu nav.

Talantu vadības ideja nozīmē darbinieka mērķtiecīga attīstība, meklējot iespēju atklāt viņa potenciālu.  Talantu vadība  – ir veids, kā savam personālam padarīt darbu interesantāku.