Web
Analytics
Uzņēmuma galvenā prioritāte  – talanti

Uzņēmuma galvenā prioritāte – talanti

jobinterview

Uzstādījums uz talantiem.

Ja uzņēmums gatavojas realizēt plaša mēroga mērķus, tad tas vienkārši nevar iztikt bez talantīgiem cilvēkiem, kuri atrodas savās darbavietās.  Ir naivi uzskatīt, ka personāla vadības departaments spēs vienatnē nodrošināt (izzināt, piesaistīt un noturēt) jūsu uzņēmumam nepieciešamos talantus. Tam, lai jūsu uzņēmums tiešām sāktu uzskatīt par prioritāti talantu vadības nepieciešamību, visam menedžmentam ir jāmainās, jo pašlaik pasaulē galvenais ir virzība uz cilvēku-talantu piesaisti. Vienkārši aizdomājieties, ja vadītājs nedeleģē darbu ar talantiem, tas nozīmē, viņš uzskata, ka tas nav pārāk nozīmīgi.  Atbildības atdošana (deleģēšana) talantu piesaistei un noturēšanai liecina par to, ka vadītājs nepieņem talantu menedžmentu kā prioritāti – sekojoši tas rada nopietnas grūtības ceļā uz talantu vadības principu ieviešanu uzņēmumā (visdrīzāk darbam ir formāls raksturs). Katram vadītājam jāuzņemas atbildība par talantu veidošanu – tas ir nepieciešams uzstādījumam uz talantiem.

Padariet savu piedāvājumu unikālu.

Talantu vadībai ir jābūt tikpat pārdomātai, kā klientu vadībai. Tirgus ir talantu pusē. Minūti padomājiet, cik biznesa ideju pašlaik ir noslēptas galdā tikai tāpēc, ka  investoram nav piemērotas komandas to realizēšanai. Tagad jau ir sarežģīti vienkārši iztikt tikai ar sludinājumu par vakanci, uzņēmumam ir «jāpārdod» sevi talantīgam kandidātam. Uzņēmums sev arvien biežāk uzdod jautājumu: «Ko meklē talantīgi darbinieki?». Šajā gadījumā mērķis ir pavisam vienkāršs – noformulēt vērtīgu piedāvājumu darbiniekam.

Nolīgšanas noteikumu izmaiņas.

Vēl pirms desmit gadiem personāla vadības departaments un līnijmenedžeri domāja tikai par vakanču izvietošanu. Šodien, kad runājam par  talantu vadības principiem, runa ir par aktīvām talantu meklēšanas stratēģijām. (headhunting — medības pēc galvām, kur head — galva un  hunting — medības, labāko darbinieku pārvilināšana) talanti pēdējos augstskolu kursos, konkursi un daudz kas cits). Uzņēmumam jāizrāda iniciatīva talantu meklēšanā. Par normālu praksi uzskata jaunus personāla meklēšanas avotus (piemēram, citā nozarē). Nepieciešams pastāvīgi meklēt līdzsvaru starp iekšējo un ārējo meklēšanu. Un galvenais, talantu meklēšanai jākļūst pastāvīgai, bet ne reaktīvai, un jābeidz būt atkarīgai tikai no atklātajām vakancēm (jo atrast talantu nemaz nav tik viegli).

Kāpēc nepieciešami radoši darbinieki?

Kāpēc nepieciešami radoši darbinieki?

people

Ir jāsaprot, ka «radoša personība» un «radoša profesija» — ir dažādi jēdzieni. Radošas profesijas ir dažādās darbības jomās. «Radošas personības » — ne vienmēr ir radošo profesiju pārstāvji, galvenais — viņi jebkurā vietā radoši attiecas pret savu darbu. Kā likums, šie cilvēki nespēj paskaidrot, ko tieši viņi dara «ne tā», kā pārējie. Piemēram, pie vienas medmāsas pacienti iet nelabprāt, bet pie otras ir rinda (runā, ka viņai ir «viegla »roka) — kaut abas spricē pēc vienas metodikas … Darbiniekiem, kam ir radoša pieeja, ir spēja nestandarti domāt, intuitīvi atrast optimālo risinājumu — tie arī ir patiesi talanti. Tieši viņu r «radošo uzliesmojumu» rezultāti (inovācijas, kvalitatīvs serviss, emocionāla attieksme pret klientiem un tml. Ļauj uzņēmumam izcelties starp konkurentiem, iekarot klientus — izveidot zīmolu, bet tas nozīmē, kļūt par tirgus līderi. Nokopēt to nevar, tāpēc talantīgu cilvēku piesaiste un noturēšana ļauj uzņēmumam saglabāt un pārspēt savus konkurentus. Pagājušā gadsimta beigās talantus vairs neuzskatīja par «Dieva dāvanu», vēl vairāk, tos «tos ieskaitīja bilancē» kā «nemateriālos aktīvus» — kopā ar unikālām tehnoloģijām/produktiem/ servisiem un cenu stratēģijām. Līdz ar to radās nepieciešamība piesaistīt, attīstīt un noturēt korporatīvos talantus, kā arī noformēt jaunu virzību menedžmentā.

Uzņēmuma, virzošais spēks ir radošums, kam pastāvīgi jābūt gatavai pārmaiņām. Agrāk vai vēļāk tirgus tiek piesātināts, nozares iespējas iztukšojas, un darbība apsīkst … jo jāatrod jaunas biznesa idejas, būtu jauns pārrāvums jaunās nozarēs, iespējams,ka nepieciešamas pavisam citas spējas.

Radošums pats par sevi jau ir balva. Talantīgam cilvēkam iespēja sevi realizēt jebkurā jomā  ir augstākā motivācija. Bet biznesā patiesībā ir vienalga, vai cilvēki saņem gandarījumu no radošā procesa – viņus interesē tikai finansiālais rezultāts.  Radošais cilvēks, pirmkārt, orientēts uz savu spēju realizāciju radošajā procesā (procesā vai rezultātā). Tāpēc galvenais talantu vadītāja uzdevums  — saskaņot dažādos motivācijas vektoru dažādos virzienus. Tā arī ir māksla vadīt radošas grupas, atrast kompromisu starp spontānu radošumu un rezultāta plānošanu. Galvenās grūtības ir tajā, ka radot apstākļus  talantu pašrealizācijai, jāatrod katram.

Bez pašrealizācijas, talantīgiem cilvēkiem vēl ir ļoti svarīga atzinība  un apkārtējo atbalsts. Tāpēc vadītājam būtu jābūt ieinteresētam, ar entuziasmu jāizskata jaunās idejas un priekšlikumus.  Bet ja ideja nav dzīvotspējīga vai nav līdz galam izstrādāta, tad jāsaka tieši, argumentējot savu viedokli.  Nosodīšana (prēmijas atņemšana, negatīvi rīkojumi un tml.) radošo procesu neveicinās, bet attiecības sabojāt gan var ātri.

Talantu vadība

Talantu vadība

online-jobs

Mūsdienu bizness pastāvīgi meklē jaunus resursus savu procesu optimizācijai un efektivitātes paaugstināšanai. Šajā kontekstā īpašu uzmanību, jāpievērš personālam, vai precīzāk tā attīstības iespējām. Cilvēks kļūst par pašu galveno uzvaras kritēriju konkurentu cīņā.

Ņemot vērā ekonomikas globalizāciju, uzņēmumiem ir arvien sarežģītāk konkurēt tehnoloģiju un finanšu jomā – šie resursi kļūst arvien pieejamāki, bet rezultātā – vienādi.  Galvenā iespēja, lai iegūtu konkurences pārākumu, ir jūsu personāls, viņu kvalifikācija un attieksme pret darbu.

Jāatzīmē, ka lokālo izglītības tirgus apstākļos pakāpeniski notiek piedāvāto mācību programmu «kopēšana» vai standartizācija. Citiem vārdiem sakot, dažādās treniņu aģentūrās mēs arvien biežāk sastopamies ar standarta programmām un līdzīgu pasniegšanas stilu. Tādejādi dažādos uzņēmumos rada personāla kvalifikācijas līmeņa unifikāciju, kas šīs programmas patērē.

Aktuāla izeja no šīs totālās līdzības situācijas koncepcija – talantu vadība. Šīs koncepcijas ietvaros, kad konkrētu prasmju efektīva realizācija vai komplekss darbs ir atkarīgs ne tikai no zināšanām, kas ir darbiniekam, bet arī no viņa spējām un attieksmes. Ja jānosauc, šī pārākuma kompleksu ar tādu terminu kā TALANTS, tad nonāksim pie idejas, ka katram darbiniekam ir talanti, kurus var attīstīt un izmantot.  Šajā gadījumā, koncepcija Talantu vadība ( talent management ) būs pastāvīga personāla talantu atklāšana un to pielietošana labākajā veidā uzņēmuma izaugsmei.

Talantu vadība var tikt realizēta dažādu līmeņu un lieluma programmās. Vairākos uzņēmumos talantu vadība var aprobežoties tikai ar vadības kadriem, citos uzņēmumos šīs programmas var tikt izplatītas visam personālam. Katrā gadījumā tas drīzāk ir jautājums par korporatīvās kultūras projektēšanu.  Šajā situācijā normatīvu nav.

Talantu vadības ideja nozīmē darbinieka mērķtiecīga attīstība, meklējot iespēju atklāt viņa potenciālu.  Talantu vadība  – ir veids, kā savam personālam padarīt darbu interesantāku.

Kreativitātes attīstības metodes

Kreativitātes attīstības metodes

 

imagesEZZQPVXB

Psiholoģija ar vārdu kreativitāte saprot īpašas radošās spējas, bet daiļrade visās savās izpausmēs balstās uz iztēli. Sekojoši, kreatīvās attīstības spēju attīstībā svarīga daļa ir iztēles attīstība.

Psihologi, analizējot kreativitātes sastāvdaļas, nonāca pie secinājuma, ka kreatīvās domāšanas attīstībai arī svarīga daļa ir intuīcija (intuitīvā izpratne).

Komunicējot ar kreatīviem un radošiem cilvēkiem, kuri jau kaut ko dzīvē ir sasnieguši, pavadiet ar viņiem pēc iespējas vairāk laika, ja ir iespējams, noteikti pavērojiet, kā viņi strādā. Tiem noteikti nav jābūt mākslas nozaru pārstāviem, jo kreatīvu cilvēku var sastapt jebkurā profesijā.

Nebaidieties eksperimentēt. Mūsu stingrie noteikumi, ir rāmji, kuros mēs sevi ieliekam (kā jāuzvedās un jādomā), noved pie tā, ka mēs ignorējam labas idejas, kas varētu dot ieguldījumu kreativitātes attīstībā. Baidoties palikt smieklīgi, mēs kontrolējam mūsu uzvedību, mēģinot rīkoties pareizi un pieņemami. Eksperimentējiet un nebaidieties izrādīties smieklīgs!

Svarīgs moments, kreatīvās domāšanas attīstībā, lai novirzītos no sastinguma, ir aicinājums uz darbību. Nav vērts gaidīt piemērotu mometu, lai radītu kaut ko oriģinālu, interesantu un apbrīnojamu, nedomājiet, ka vēl neesat gatavi. Sāciet radīt un jau darba procesā jūs sapratīsiet, ka jums ilgus gadus tā pietrūka.

Treniņa pēc, attīstot kreativitāti, uzstādiet sev uzdevumus, kuru risināšana jums neko nedod.

Kreativitātes attīstības procesu var sākt aizņemoties svešu ideju no cilvēkiem, kuri strādā jūsu jomā. Tas nav aicinājums uz plaģiātu. Runa ir par attīstību, par to, lai uzzinātu kaut ko jaunu, jaunas vēsmas un tendences, un izlaist tās caur savas uztveres prizmu.

Kreatīvā doma dažreiz atnāk pēkšņi, caur apgaismību, bet galvenokārt rodas ar apziņas orientēšanās metodi, meklējot idejas. Sākumā mēs nosakām, kādas idejas mums ir vajadzīgas (pielietojuma nozare), tad fokusējamies uz tām un sākam izstrādāt (veidojam Prāta vētru), tālāk, prātā ienāk viena vai vairākas idejas, tad notiek tās fiksācija un apstrāde (slīpēšana). Pajautāsiet, kur tur ir padoms par kreatīvo domāšanu? Nozīmīgs kreativitātes pieaugums arī dod prasmi izstrādāt, noķert un fiksēt pēkšņi nozibsnījušās domas un idejas.

Lai attīstītu kreativitāti un padarītu to procesu vieglāku un saprotamāku, ir jāseko šādiem noteikumiem:

  • Sākot izpildīt kādu uzdevumu vai, ķeroties klāt pie idejas izstrādes, mēģiniet pēc iespējas sakoncentrēties (kreativitātes sākuma posmā tas ir īpaši nepieciešams), neaizraujaties ar kaut ko citu, koncentrējiet savu uzmanību uz kādu vienu ideju vai priekšmetu.
  • Ja jārada jauns oriģināls produkts vai uzdevuma risināšanai nepieciešama radoša pieeja, jūsu prātam jābūt plastiskam un lokanam. Iemācieties nestandarti domāt, pārslēdzieties no viena domāšanas veida uz citu. Veidojiet negaidītas kombinācijas, izspēlējiet visus iespējamos variantus, samaisiet idejas, izskatiet situāciju no visām pusēm. Lai izpētītu jaunas un jaunas iespējas, izdariet pašus neiedomājamākos pieņēmumus.
Radošās domāšanas likums

Radošās domāšanas likums

People-thinking-of

Radošo domāšanu izmanto visi veiksmīgie un bagātie cilvēki.

Starp 150 bagātiem un veiksmīgiem cilvēkiem bija veikts eksperiments, kura rezultātā bija secinājums, ka absolūti visi šos cilvēki savā darbībā vadījusi  labā galvas smadzeņu puslode, kas atbild par iztēli, radošo domāšanu.

Kad lasi veiksmīgo cilvēku biogrāfijas, tad nonāksiet pie viena ļoti interesanta secinājuma–sava ceļa sākumā katram veiksmīgam cilvēkam bija sava– jauna, unikāla, grandioza ideja.

Ideja ir pirmais solis, no kura sākas jūsu kustība uz panākumiem.

Tāpēc paplašiniet savu radošo domāšanu, kreativitāti, kas ļauj jums ģenerēt idejas, kas noteikti jūs aizvedīs pie vajadzīgā vēlamā rezultāta.

Daudzi cilvēki sevi ierobežo, uzskatot, ka viņu radošo potenciālu nevar paplašināt. Bet patīkamākais jaunums– kreativitātes prasmes un  radošumu var un vajag attīstīt.  

Tā ir tāda pati prasme, kā visas citas, kas prasa no jums regulāru treniņu un pakāpenisku attīstību.

Iedomājieties tādu skatu – jūs veselu gadu vāļājaties uz dīvāna, neceļoties augšā. Pēc gada jūs vairs nevarēsiet staigāt, tā gandrīz visi muskuļi atmiruši. Un pēc gada atraujot savu dibenu no dīvana, jūs tūlīt nokritīsiet un nodomāsiet  – viss, tā staigāšana nav domāta man. Un ko tagad? Tā arī gulēsiet visu turpmāko mūžu? Protams, ne. Jūs sāksiet trenēties, un pēc pāris mēnešiem vai pēc pāris nedēļām jūs no jauna iemācīsieties staigāt.

Tas pats ir ar radošo domāšanu. Pamēģinot vienu reizi, jūs sāksiet domāt: «Nē, diez vai tas ir domāts man!». Bet ja jūs kārtīgi trenēsieties – jums viss izdosies– stingri ticiet sev, noņemiet no savas apziņas ierobežojošās barjeras, un domājiet konstruktīvā virzienā.

Sākt savu biznesu

Sākt savu biznesu

stock-footage

Pirmais ceļš ceļā uz biznesu – tā ir morālā un psiholoģiskā sagatavošanās.
* Ja, neskatoties uz grūtībām,  jūs trīs gadus vēl esat savā biznesā un turpinat darboties, tad tas nozīmē, ka jums jau ir izdevies un tagad esat uzņēmējs.

*  Jums ir pieredze, un iespējams, pat neliela peļņa. Jo tālāk jūs vadāt savu biznesu, jo vieglāk to vadīt. Vadīt biznesu  nav viegls uzdevums, kam nepieciešama izturība un pacietība.

* Bizness sākas nevis ar individuālā uzņēmuma vai SIA reģistrāciju.

* Bizness uzņēmējam rodas galvā, kad sīki apdomā sava biznesa detaļas. Biznesa sākumā tā ir saspringts prāta darbs.

* Pirmam biznesam jābūt  vienkāršam un saprotamam. Galvenais saņemt pašas svarīgākas biznesa prasmes – pārdošanas prasmes, prasmi pārliecināt, prasmē reklamēt sevi, skaitīt izdevumus un ieņēmumus, sarunāties ar cilvēkiem.

* Ja vēlaties sākt biznesu jomā, kuru nepārzināt,tad pats labākais – sākt strādāt jau šīs nozares  esošā uzņēmumā, lai saņemtu bezmaksas praktisko pieredzi.